Producenci

BIOLOGIA SP 7 ĆW. WSIP

BIOLOGIA SP 7 ĆW. WSIP
BIOLOGIA SP 7 ĆW. WSIP

EWA JASTRZĘBSKA, EWA KŁOS, WAWRZYNIEC KOFTA, EWA, WSIP, 2017, 9788302169168

Ćwiczenie i doskonalenie umiejętności zadania ściśle skorelowane z podręcznikiem umożliwiają doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie pracy z książką. Dotyczą zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem organizmu oraz dbałością o zdrowie.
Polecenia odnoszą się do konkretnych punktów...

Cena: 7,27 zł
szt.

BIOLOGIA SP 7 PODR. WSIP

BIOLOGIA SP 7 PODR. WSIP
BIOLOGIA SP 7 PODR. WSIP

EWA JASTRZĘBSKA, EWA PYŁKA-GUTOWSKA, EWA KŁOS, WA, WSIP, 2017, 9788302169151

W podręczniku omówiono krok po kroku funkcjonowanie organizmu człowieka. Treści są wprowadzane stopniowo, aby ułatwić uczniom ich zrozumienie i przyswojenie. Przedstawienie złożoności ludzkiego organizmu od najprostszych struktur po skomplikowaną budowę całych układów narządów pozwala uczniom...

Cena: 26,61 zł
szt.

BIOLOGIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON

BIOLOGIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON
BIOLOGIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON

JOLANTA LORITZ-DOBROWOLSKA, ZYTA SENDECKA, EWA WI, OPERON, 2017, 9788378795339

Jak przystępnie przekazać informacje na temat złożonych zjawisk i procesów biologicznych? Doskonałym sposobem jest maksymalne uproszczenie przekazu oraz omawianie złożonych treści na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego. Takie właśnie założenie przyjęły autorki podręcznika. Publikacja zawiera...

Cena: 33,21 zł
szt.

BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA ĆW. NE

BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA ĆW. NE
BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA ĆW. NE

JOLANTA HOLECZEK, BARBARA JANUSZEWSKA-HASIEC, NOWA ERA, 2017, 9788326731822

Zeszyt ćwiczeń Puls życia do biologii dla klasy 7 kształci wszystkie potrzebne umiejętności oraz rozbudza zainteresowanie przedmiotem.
Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.
Pomaga przygotowywać się do sprawdzianów za pomocą...

Cena: 19,98 zł
szt.

BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA PODR. NE

BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA PODR. NE
BIOLOGIA SP 7 PULS ŻYCIA PODR. NE

MAŁGORZATA JEFIMOW, NOWA ERA, 2017, 9788326731020

Podręcznik Puls życia do biologii dla klasy 7 zawiera atrakcyjne infografiki, sugestywne zdjęcia i realistyczne ilustracje, które pomagają poznać budowę i funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
Ponadto:
Dostarcza podstawowych wiadomości potrzebnych do nauki anatomii człowieka dzięki dodatkowemu...

Cena: 34,98 zł
szt.

BIOLOGIA SP 8 ĆW. WSIP

BIOLOGIA SP 8 ĆW. WSIP
BIOLOGIA SP 8 ĆW. WSIP

EWA JASTRZĘBSKA, EWA KŁOS, WAWRZYNIEC KOFTA, EWA, WSIP, 2018, 9788302174995

Zadania z zeszycie ćwiczeń są ściśle skorelowane z podręcznikiem umożliwiają doskonalenie zdobytych umiejętności .
Zawarte w nim polecenia odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej.
Atrakcyjna grafika i teksty źródłowe zadania zawierają rysunki, tabele i teksty źródłowe dzięki...

Cena: 7,27 zł
szt.

BIOLOGIA SP 8 PODR. WSIP

BIOLOGIA SP 8 PODR. WSIP
BIOLOGIA SP 8 PODR. WSIP

EWA JASTRZĘBSKA, EWA KŁOS, WAWRZYNIEC KOFTA, EWA, WSIP, 2018, 9788302174988

Podręcznik obejmuje zagadnienia z genetyki, które zostały podane w przystępny sposób językiem dostosowanym do uczniów na tym etapie edukacyjnym, jednocześnie ze szczegółowością wymaganą przez podstawę programową. Wszystkie tematy bogato zilustrowano, by ułatwić ich zrozumienie. Krzyżówki genetyczne...

Cena: 26,61 zł
szt.

BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA ĆW. NE

BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA ĆW. NE
BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA ĆW. NE

JOLANTA HOLECZEK, BARBARA JANUSZEWSKA-HASIEC, NOWA ERA, 2018, 9788326733352

Zeszyt ćwiczeń Puls życia do biologii dla klasy 8 to publikacja dla ucznia, która rozwija umiejętności poprzez różnorodne zadania.
Utrwala najważniejsze informacje dzięki elementom Zapamiętaj! i Sprawdź czy potrafisz.
Zachęca do poznawania biologii dzięki animacjom i filmom umieszczonym pod...

Cena: 19,98 zł
szt.

BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA PODR. NE

BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA PODR. NE
BIOLOGIA SP 8 PULS ŻYCIA PODR. NE

BEATA SĄGIN, ANDRZEJ BOCZAROWSKI, MARIAN SĘKTAS, NOWA ERA, 2018, 9788326732829

Podręcznik Puls życia do biologii dla klasy 8 zawiera atrakcyjne infografiki obrazujące treści z genetyki, ewolucjonizmu i ekologii oraz ochrony przyrody z ochroną środowiska.
Uczy rozwiązywania krzyżówek genetycznych dzięki Samouczkom.
Pomaga przygotować się do sprawdzianów poprzez...

Cena: 34,98 zł
szt.

CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY ĆW NE

CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY ĆW NE
CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY ĆW NE

MAŁGORZATA MAŃSKA, ELŻBIETA MEGIEL, NOWA ERA, 2017, 9788326731389

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności: opisywania doświadczeń chemicznych, zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie...

Cena: 19,98 zł
szt.

CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY PODR. NE

CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY PODR. NE
CHEMIA SP 7 CHEMIA NOWEJ ERY PODR. NE

JAN KULAWIK, TERESA KULAWIK, MARIA LITWIN, NOWA ERA, 2017, 9788326730337

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.
Ułatwia opanowanie podstaw...

Cena: 34,98 zł
szt.

CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA ĆW. WSIP

CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA ĆW. WSIP
CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA ĆW. WSIP

HANNA GULIŃSKA, JANINA SMOLIŃSKA, WSIP, 2017, 9788302169052

Zeszyt ćwiczeń do klasy 7 jest ściśle związany z podręcznikiem Ciekawa chemia i zawiera zadania odnoszące się do konkretnych wymagań nowej podstawy programowej. Zgrupowano je w pięciu działach tematycznych:
Świat substancji
Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych
Łączenie...

Cena: 7,27 zł
szt.

CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA PODR. WSIP

CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA PODR. WSIP
CHEMIA SP 7 CIEKAWA CHEMIA PODR. WSIP

HANNA GULIŃSKA, JANINA SMOLIŃSKA, WSIP, 2017, 9788302169045

Podręcznik Ciekawa chemia ciekawie i precyzyjnie objaśnia chemię, dzięki gruntownej analizie zagadnień chemicznych, np. w temacie związanym z powietrzem uczeń pozna jego skład i rolę poszczególnych składników w życiu człowieka.
Motywuje do badania, dociekania, odkrywania praw i zależności...

Cena: 26,89 zł
szt.

CHEMIA SP 7 I 8 ZBIÓR ZADAŃ OE

CHEMIA SP 7 I 8 ZBIÓR ZADAŃ OE
CHEMIA SP 7 I 8 ZBIÓR ZADAŃ OE

MARIA KOSZMIDER, KRZYSZTOF M.PAZDRO, OE PAZDRO, 2017, 9788375941531

Zbiór jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych, którzy chcą utrwalić swoje wiadomości z chemii. Obejmuje wszystkie obowiązujące treści nauczania z nowej podstawy programowej.
Obszerny zestaw zadań podzielono na 7 działów:
1. Substancje chemiczne
2. Symbole, wzory i równania...

Cena: 25,67 zł
szt.

CHEMIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON

CHEMIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON
CHEMIA SP 7 PODRĘCZNIK OPERON

MARIA BARBARA SZCZEPANIAK, WIESŁAWA NOWAK, BOŻENA, OPERON, 2017, 9788378795346

Autorki duży nacisk kładą na kształcenie u ucznia umiejętności obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, wyrabiania nawyków pracy laboratoryjnej. Zagadnienia poruszane w podręczniku obejmują między innymi bezpieczeństwo w pracowni chemicznej, tematykę substancji chemicznych znajdujących się w...

Cena: 34,72 zł
szt.

CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII ĆW. WSIP

CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII ĆW. WSIP
CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII ĆW. WSIP

DOROTA LEWANDOWSKA, ANNA WARCHOŁ, WSIP, 2017, 9788302168772

Zeszyt ćwiczeń do klasy 7 jest doskonałym uzupełnieniem podręcznika. Wszystkie tytuły działów i rozdziałów są takie same jak w książce.
Rodzaje i przemiany materii
Budowa materii
Wiązania i reakcje chemiczne
Gazy
Woda i roztwory wodne
Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia i...

Cena: 7,27 zł
szt.

CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII PODR. WSIP

CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII PODR. WSIP
CHEMIA SP 7 ŚWIAT CHEMII PODR. WSIP

ANNA WARCHOŁ, ANDRZEJ DANEL, DOROTA LEWANDOWSKA,, WSIP, 2017, 9788302168765

Podręcznik Świat chemii to chemia bez zawiłości ponieważ:
Język przekazu dostosowany do wieku i poziomu umiejętności uczniów ułatwia zrozumienie chemii.
Treść przedzielono śródtytułami w formie pytań, aby wykład budził zaciekawienie. Odpowiedzi na pytania uczeń znajdzie w krótkich blokach...

Cena: 26,89 zł
szt.

CHEMIA SP 7 ZBIÓR ZADAŃ WSIP

CHEMIA SP 7 ZBIÓR ZADAŃ WSIP
CHEMIA SP 7 ZBIÓR ZADAŃ WSIP

WALDEMAR TEJCHMAN, LIDIA WASYŁYSZYN, ANNA WARCHOŁ, WSIP, 2017, 9788302169113

W Zbiorze zadań znajdują się zadania dla uczniów klasy 7 zróżnicowane pod względem formy, treści oraz stopnia trudności, pogrupowane w działy odpowiadające wymaganiom szczegółowym podstawy programowej.
Duża liczba poleceń zapewnia skuteczne ćwiczenie umiejętności i utrwalanie wiadomości. Zbiór...

Cena: 19,80 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl